Metsänhoitoklubin vuosikokous sekä Juuret ja metsänhoito -seminaari 15.2.2022

Vuosikokous ja seminaari järjestetään aiemmin ilmoitetusta poiketen Teams-etäyhteydellä.

Ilmoittautumiset 6.2.2022 mennessä:

https://www.lyyti.in/Juuriseminaari_Metsanhoitoklubi

Metsänhoitoklubin vuosikokous klo 12.00–13.00

Vuosikokous on tarkoitettu metsänhoitoklubin jäsenille.

Juuret ja metsänhoito -seminaari klo 13.00–15:45

Tilaisuus on avoin kaikille.

13.00 Avaus

13.05 Heljä-Sisko Helmisaari (Helsingin Yliopisto): Pohjoisten metsien juuridynamiikka – ajassa ja paikassa

13.30 Jussi Heinonsalo (Helsingin Yliopisto): Kasvien hiilisyötteen vaikutus maaperässä

13.50 Tapani Repo (Luke): Katsaus juurten tutkimusmenetelmiin ja niiden kehittämiseen

14.10 Kahvitauko

14.40 Taina Pennanen (Luke): Mykorritsat ja metsänuudistaminen

15.00 Eeva Terhonen (Luke): Juurten endofyyttiset mikrobit taimien kestävyyden lisäämisessä

15.20–15.40 Leena Finér (Luke): Loppuyhteenveto muiden puhujien kanssa – Juuret ja metsänhoito

Lisätietoja

Vuosikokousasiat: katri.himanen[at]luke.fi

Seminaarijärjestelyt: tarja.lehto[at]luke.fi