Metsäbiologian kerhon hallitus

Board of the Forest Biology Club

Puheenjohtaja / Chair
Tuomas Aakala

metsän rakenne ja dynamiikka – luonnometsät – häiriöekologia
forest structure and dynamics – natural forests – disturbance ecology

Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto
Department of Forest Sciences, University of Eastern Finland
tuomas.aakala (ät) uef.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Petri Keto-Tokoi

monitavoitteinen metsänhoito – luonnonhoito – metsäluonnon monimuotoisuus
multi-objective forest management – restoration and active management – forest biodiversity

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
petri.keto-tokoi (ät) tuni.fi

Marja Hokkanen

ennallistaminen – luonnonhoito
restoration – nature management

Metsähallitus, Luontopalvelut
Parks and Wildlife Finland

Hannes Pasanen

talousmetsien luonnonhoito – metsien ennallistaminen – metsänhoito
biodiversity in managed forests – forest restoration – silviculture

Tapio Oy

Timo Lehesvirta

kestävä metsätalous – ekosysteemipalvelut – biodiversiteetti
sustainable forestry – ecosystem services – biodiversity

Sitra

Henrik Lindberg

Hämeen ammattikorkeakoulu
Häme University of Applied Sciences

Pekka Punttila

metsäekologia
forest ecology

Suomen ympäristökeskus
Finnish Environment Institute

Sihteeri
Niko Kulha

metsän rakenne ja dynamiikka – häiriöekologia – maisemaekologia
forest structure and dynamics – disturbance ecology – landscape ecology

Luonnonvarakeskus
Natural Resources Institute Finland
Puhelin / tel +35846 9211 665
niko.kulha (at) luke.fi