Metsäbiologian kerhon hallitus

Board of the Forest Biology Club

Puheenjohtaja / Chair
Niko Kulha

metsän rakenne ja dynamiikka – häiriöekologia – maisemaekologia
forest structure and dynamics – disturbance ecology – landscape ecology

Luonnonvarakeskus
Natural Resources Institute Finland
Puhelin / tel +35846 9211 665
niko.kulha (at) luke.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Petri Keto-Tokoi

monitavoitteinen metsänhoito – luonnonhoito – metsäluonnon monimuotoisuus
multi-objective forest management – restoration and active management – forest biodiversity

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
petri.keto-tokoi (at) tuni.fi

Marja Hokkanen

ennallistaminen – luonnonhoito
restoration – nature management

Metsähallitus Luontopalvelut
Metsähallitus Parks & Wildlife Finland

Mariina Günther

puukemia – luonnonmetsät – häiriöekologia
wood chemistry – natural forests – disturbance ecology

Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland

Sonja Saine

metsäluonnon monimuotoisuus – luonnonsuojelubiologia – yhteisöekologia
forest biodiversity – conservation biology – community ecology

Helsingin yliopisto
University of Helsinki

Henrik Lindberg

kulotus – paahdeympäristöt – metsätyypit
prescribed burnings – sunlit habitats – forest types

Hämeen ammattikorkeakoulu
Häme University of Applied Sciences

Pekka Punttila

metsäekologia – luonnon monimuotoisuus – ennallistaminen ja luonnonhoito
forest ecology – biodiversity – ecological restoration and biodiversity in managed forests

Suomen ympäristökeskus
Finnish Environment Institute

Sihteeri
Hannes Pasanen

talousmetsien luonnonhoito – metsien ennallistaminen – metsänhoito
biodiversity in managed forests – forest restoration – silviculture

Itä-Suomen yliopisto
Puhelin / tel +35850 306 7243
hannes.pasanen (at) uef.fi