Metsäbiologian kerhon hallitus

Board of the Forest Biology Club

Puheenjohtaja / Chair
Hannes Pasanen

metsänhoito – metsäekologia – metsien ennallistaminen
silviculture – forest ecology – forest restoration

Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland
Puhelin / tel +35845 847 7992
hannes.pasanen (at) uef.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Petri Keto-Tokoi

monitavoitteinen metsänhoito – luonnonhoito – metsäluonnon monimuotoisuus
multi-objective forest management – restoration and active management – forest biodiversity

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
petri.keto-tokoi (at) tuni.fi

Marja Hokkanen

ennallistaminen – luonnonhoito
restoration – nature management

Metsähallitus Luontopalvelut
Metsähallitus Parks & Wildlife Finland

Mariina Günther

puukemia – luonnonmetsät – häiriöekologia
wood chemistry – natural forests – disturbance ecology

Itä-Suomen yliopisto
University of Eastern Finland

Sonja Saine

metsäluonnon monimuotoisuus – luonnonsuojelubiologia – yhteisöekologia
forest biodiversity – conservation biology – community ecology

Helsingin yliopisto
University of Helsinki

Henrik Lindberg

kulotus – paahdeympäristöt – metsätyypit
prescribed burnings – sunlit habitats – forest types

Hämeen ammattikorkeakoulu
Häme University of Applied Sciences

Pekka Punttila

metsäekologia – luonnon monimuotoisuus – ennallistaminen ja luonnonhoito
forest ecology – biodiversity – ecological restoration and biodiversity in managed forests

Suomen ympäristökeskus
Finnish Environment Institute

Sihteeri
Aleksi Nirhamo

metsäekologia – metsäluonnon monimuotoisuus – epifyytit
forest ecology – forest biodiversity – epiphytes

Itä-Suomen yliopisto
Puhelin / tel +35850 365 3935
aleksi.nirhamo (at) uef.fi