Metsäbiologian kerhon hallitus

Board of the Forest Biology Club

Puheenjohtaja / Chair
Tuomas Aakala

metsän rakenne ja dynamiikka – luonnometsät – häiriöekologia
forest structure and dynamics – natural forests – disturbance ecology

Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto
Department of Forest Sciences, University of Helsinki
tuomas.aakala (ät) helsinki.fi

Varapuheenjohtaja / Vice-Chair
Timo Kuuluvainen

luonnonmetsät – häiriöekologia – ennallistaminen
natural forests – disturbance ecology – restoration

Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto
Department of Forest Sciences, University of Helsinki
timo.kuuluvainen (ät) helsinki.fi

Marja Hokkanen

ennallistaminen- luonnonhoito
restoration – nature management

Metsähallitus, Luontopalvelut
Parks and Wildlife Finland

Petri Keto-Tokoi

monitavoitteinen metsänhoito – luonnonhoito – metsäluonnon monimuotoisuus
multi-objective forest management – restoration and active management – forest biodiversity

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences

Timo Lehesvirta

kestävä metsätalous – ekosysteemipalvelut – biodiversiteetti
sustainable forestry – ecosystem services – biodiversity

UPM Kymmene Oyj

Henrik Lindberg

Hämeen ammattikorkeakoulu
Häme University of Applied Sciences

Pekka Punttila

metsäekologia
forest ecology

Suomen ympäristökeskus
Finnish Environment Institute

Sihteeri
Niko Kulha

metsän rakenne ja dynamiikka – luonnonmetsät – maisemaekologia
forest structure and dynamics – natural forests – landscape ecology

Merikeskus, Suomen ympäristökeskus
Marine Research Centre, Finnish Environment Institute
Puhelin / tel +358 29 525 1011
niko.kulha (ät) helsinki.fi