Metsäbiologian kerhon tapahtumat

Metsäbiologian kerhon seminaari ja vuosikokous 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00

Metsäbiologian kerho järjestää webinaarin ja vuosikokouksen tiistaina 25. tammikuuta 2022. Zoomissa järjestettävä tilaisuus koostuu esitelmäosuudesta ja varsinaisesta vuosikokouksesta. Tilaisuus alkaa klo 16.30 esitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 19.00 alkaen. Seminaariosuuden teemana on: Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän linkin takaa.

Tarjoa esitystä Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessioon Metsätieteen päivänä 26.10.2021

Tutkimustietoon perustuvat metsäluonnon hoidon ja suojelun ratkaisut

Vaikuttavien ja tehokkaiden luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen tulisi perustua luonnontieteelliseen tietoon toimenpiteiden vasteista talousmetsissä ja suojelualueilla. Menetelmien tulisi olla myös tutkimustiedon perusteella oikein mitoitettuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa pyritään pohtimaan luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, ja analysoimaan missä määrin Suomessa käytössä olevat luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisut ovat perusteltavissa luonnontieteellisellä tutkimustiedolla, ja toisaalta mistä löytyvät tieteellisen tiedon käytäntöön siirtämisen pullonkaulat. Myös päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta on tärkeää arvioida minkälaisilla perusteilla nykyisiin ratkaisumalleihin ja niiden mitoituksiin on päädytty.

Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä Kerhon sihteerille (niko.kulha(at)luke.fi) viimeistään 22.8.2021. Noudata tämän mallitiivistelmän ohjeita.