Metsäbiologian kerhon tapahtumat

Metsäbiologian kerhon kevätaspektiretkeily 9.5.2023

Lehtojen monimuotoisuus, hoito ja suojelu

Metsäbiologian kerhon perinteisessä Kevätaspektiretkeilyssä tutustutaan lehtometsiin, niiden lajistoon ja merkitykseen osana monimuotoisuuden turvaamista. Retkeily järjestetään tiistaina 9.5.2023 ja se suuntautuu kolmeen pääkaupunkiseudun lehtokohteeseen: Träskändaan, Herukkapurolle ja Pitkäkoskelle.

Maastossa keskustellaan mm. lehtojen lajistosta ja luontaisesta dynamiikasta sekä erilaisista toimenpiteistä, joilla lehtoluonnon monimuotoisuutta edistetään. Päivän aikana kuullaan asiantuntija-alustuksia seuraavista teemoista:

 • Juha Siitonen (Luonnonvarakeskus): Lehtojen puulajit ja niiden seuralaiset
 • Tea von Bonsdorff (Luonnontieteellinen keskusmuseo): Lehtojen sienet ja kuusettuminen
 • Hannes Pasanen (Itä-Suomen yliopisto): Lehtojen häiriödynamiikka
 • Aulikki Alanen (LuTU-verkko): Lehtojen ennallistaminen
 • Jukka Ruutiainen (Suomen metsäkeskus): Talousmetsälehtojen hoito
 • Tiina Saukkonen (Helsingin kaupunki): Lehtojen suojelu ja monikäyttö Helsingissä
 • Tiina Peippo (Espoon kaupunki): Träskändan lehtojen luonnonhoito

Retkelle lähdetään yhteiskuljetuksella Pasilan rautatieaseman parkkipaikalta (Pasilansilta 6) klo 9.00 ja paluu Pasilan asemalle tapahtuu klo 15.30 mennessä. Retkelle voi osallistua myös omalla autolla. Tarkempi aikataulu ja maastokohteiden sijainnit täsmennetään ilmoittautuneille myöhemmin. Retken aikana on tarjolla kahvia/teetä ja eväsleipiä.

Retki on kaikille avoin ja maksuton, mutta tarjoilujen ja yhteiskuljetuksen järjestämiseksi ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 3.5.2022 TÄSTÄ LINKISTÄ löytyvällä lomakkeella.

Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!


Metsäbiologian kerhon vuosikokousseminaari 24.1.2023

Metsäbiologian kerho järjestää vuosikokousseminaarin tiistaina 24.1.2023 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Tilaisuus koostuu metsien ennallistamista käsittelevästä seminaarista ja varsinaisesta vuosikokouksesta. Tilaisuus alkaa klo 16.15 seminaariesitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 18.45 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 20.1.2023. Tapahtuman kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarin esitykset:


Metsäbiologian kerhon kevätaspektiretkeily 11.5.2022

Luonnonhoitoa, siirtoistutuksia ja sertifiointia – metsäbiologiaa Harvialassa

Metsäbiologian kerhon perinteisessä Kevätaspektiretkeilyssä tutustutaan talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseen luonnonhoidon, siirtoistutusten ja sertifioinnin keinoin. 

Retkeily järjestetään keskiviikkona 11.5.2022. Retkeily suuntautuu Harvialaan. Lisäksi tutustumme läheiseen Paroninkorven alueeseen.

Maastossa kuulemme laaja-alaisesti talousmetsien luonnonhoidon käytännöistä, sertifioinnista sekä tutkimustuloksia lahottajasienten siirtoistutuskokeista ja luonnonhoidon lajistovaikutuksista. Retkeilyä isännöi UPM ja päivän aikana kuullaan asiantuntija-alustuksia seuraavista teemoista:

 • Tuomas Kara (UPM): UPM:n sitoumus nettopositiivisiin luontovaikutuksiin
 • Juha-Matti Valonen (UPM): Talousmetsien luonnonhoitoa käytännössä
 • Heli Viiri (UPM): Metsien lehtipuuosuuden kasvattaminen ja harvinaisten lehtipuiden huomiointi
 • Reijo Penttilä (Luke): Luonnonhoidon merkitys talousmetsien lajistolliselle monimuotoisuudelle
 • Sonja Saine (Helsingin yliopisto): Uhanalaisten lahottajasienten siirtoistutuskokeet
 • Teemu Huikuri (FSC Suomi): Miten FSC-sertifiointi näkyy metsissä?

Retkelle lähdetään yhteiskuljetuksella Pasilan rautatieaseman parkkipaikalta klo 7.45 ja paluu Helsinkiin Pasilan asemalle tapahtuu klo 16 mennessä. Retkelle voi osallistua myös omalla autolla (kokoontuminen n. klo 9 osoitteessa Kesimaja 10, 14200 Janakkala). Retken aikana tarjoillaan kahvia/teetä ja keittolounas.

Retki on kaikille avoin, mutta tarjoilujen ja kuljetuksen järjestämiseksi ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 4.5.2022.


Kaikki kiinnostuneet, tervetuloa!


Metsäbiologian kerhon seminaari ja vuosikokous 25.1.2022 klo 16.30 – 20.00

Metsäbiologian kerho järjestää webinaarin ja vuosikokouksen tiistaina 25. tammikuuta 2022. Zoomissa järjestettävä tilaisuus koostuu esitelmäosuudesta ja varsinaisesta vuosikokouksesta. Tilaisuus alkaa klo 16.30 esitelmillä, joita seuraa vuosikokous klo 19.00 alkaen. Seminaariosuuden teemana on: Metsäsertifiointistandardien uudistukset ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen metsätaloudessa. Seminaarin tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät tämän linkin takaa.


Tarjoa esitystä Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessioon Metsätieteen päivänä 26.10.2021

Tutkimustietoon perustuvat metsäluonnon hoidon ja suojelun ratkaisut

Vaikuttavien ja tehokkaiden luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen tulisi perustua luonnontieteelliseen tietoon toimenpiteiden vasteista talousmetsissä ja suojelualueilla. Menetelmien tulisi olla myös tutkimustiedon perusteella oikein mitoitettuja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Metsäbiologian kerhon iltapäiväsessiossa pyritään pohtimaan luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta, ja analysoimaan missä määrin Suomessa käytössä olevat luonnonhoidon ja luonnonsuojelun ratkaisut ovat perusteltavissa luonnontieteellisellä tutkimustiedolla, ja toisaalta mistä löytyvät tieteellisen tiedon käytäntöön siirtämisen pullonkaulat. Myös päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta on tärkeää arvioida minkälaisilla perusteilla nykyisiin ratkaisumalleihin ja niiden mitoituksiin on päädytty.

Tarjoa esitystä tähän sessioon lähettämällä esityksesi yksisivuinen tiivistelmä Kerhon sihteerille (niko.kulha(at)luke.fi) viimeistään 22.8.2021. Noudata tämän mallitiivistelmän ohjeita.