Information letter – 2/2023 – Jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote pdf-tiedostona.

Download the printable information letter as a pdf file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kutsu syyskokoukseen 30.11.2023
 • Invitation to autumn meeting on 30 Nov 2023
 • Ennakkotieto: Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1. – 16.2.2024
 • Finnish Society of Forest Science will receive grant applications from 22 Jan through 16 Feb 2024
 • Metsätieteiden päivän 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” nauhoitteet ovat Seuran verkkosivulla
 • Recordings of the talks of the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” are on Society’s web site
 • Tiedeklubi ”Metsäkato Suomessa” 15.11.2023
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset
 • Honorary medals of the Finnish Society of Forest Science
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Kutsu syyskokoukseen 30.11.2023

Suomen Metsätieteellisen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11.2023 klo 15.00 alkaen Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 505. Kokous on tarkoitettu Suomen Metsätieteellisen Seuran varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattajajäsenten edustajille, joiden on esitettävä valtakirja. Kokoukseen voi osallistua myös etänä ilmoittautumalla viimeistään 28.11.2023 tällä linkillä:

https://link.webropolsurveys.com/S/C46985AEF4FD1391

Käsiteltävät asiat

1.   Kokouksen avaus

2.   Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5.   Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024.

6.   Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2024 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudelle 2024 – 2026. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2024: apulaisprofessori Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto
 • varapuheenjohtaja 2024: tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus
 • hallituksen jäsenet 2024 – 2026: erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho oy ja (täydennetään myöhemmin)

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7.   Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2024. Ehdotukset:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö Tiliextra oy
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus

Kokoukseen osallistuvat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8.   Seuran julkaisusarjojen vuoden 2024 alusta voimaan tuleva datan avoimuuskäytäntö.

9.   Muut mahdollisesti esille tulevat asiat: Seuran jäsenet voivat ottaa esille päätösasioita ilmoittamalla siitä sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren [at] metsatiede.org) 16.11.2023 mennessä. Keskusteluasioita voi ottaa esille myöhemminkin, viimeistään kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 8.11.2023

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Toimintasuunnitelmaluonnos 2024:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-toimintasuunnitelmaluonnos-2024.pdf

Talousarvioluonnos 2024:

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-talousarvioehdotus-2024.pdf

__________

Invitation to autumn meeting on 30 Nov 2023

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Thursday 30 November 2023 at 15:00 in Room 505 of the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki). The meeting is open for all ordinary and honorary members of the Society, and to the representatives of supporting members who must present an authorisation from the supporting member. Remote participation will be possible by registering through this link at latest on 28 November 2023:

https://link.webropolsurveys.com/S/C46985AEF4FD1391

Programme

1.   Opening of the meeting

2.   Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3.   Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4.   Acceptance of the programme.

5.   Confirmation of the Plan of activities 2024, Budget 2024 and the membership fee for 2024.

6.   Election of the chair and vice-chair of the Society for 2024 and two board members for term 2024 – 2026. The proposal of a work group searching for candidates is:

 • Chair 2024: Assistant Professor Marjo Palviainen, University of Helsinki
 • Vice Chair 2024: Research Professor Liisa Tyrväinen, Natural Resources Institute Finland
 • board members 2024 – 2026: Dr Heikki Ovaskainen, Metsäteho Ltd. and TBC

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

7.   Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2023. The proposal:

 • Auditor of Accounts: Audit society Tiliextra Ltd.
 • Because the auditor is an audit society, vice-auditor is not elected.
 • Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice-Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates in the meeting.

8. Information on data openness practices in the journals of the Society from 1 Jan 2024 onwards.

9.   Other possible items: If a member wants to propose a topic that requires a decision of the Autumn meeting of the Society, they should send an e-mail detailing the topic to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren [at] metsatiede.org) at latest on 16 November 2023. Discussion topics may be proposed also after that, at latest on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

10. Closure of the meeting

Helsinki, 8 November 2023

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Draft of the plan of activities 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-toimintasuunnitelmaluonnos-2024.pdf

Draft of the budget 2024 (in Finnish):

https://metsatiede.org/wp-content/uploads/2023/11/Syyskokous-231130-talousarvioehdotus-2024.pdf

__________

Ennakkotieto: Suomen Metsätieteellisen Seuran apurahat ovat haettavissa 22.1. – 16.2.2024

Suomen Metsätieteellinen Seura toimii Suomen metsätieteellisen tutkimustyön hyväksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi Seura myöntää hallinnassaan olevien rahastojen tuotoista apurahoja metsätiedettä edistäviin tarkoituksiin: tutkimusapurahoja, matka-apurahoja, apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan, kieliopintoihin ja muihin metsätiedettä edistäviin toimintoihin.

Apurahojen haku alkaa 22.1.2024 ja päättyy 16.2.2024 klo 16.00. Hae apurahaa sähköisellä apurahahakujärjestelmällä (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net). Linkki järjestelmään aktivoituu hakuajan alkaessa.

Ennen hakemuksen laatimista pyydämme sinua lukemaan huolellisesti Seuran verkkosivulta löytyvät apurahaohjeet. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, että tutkimusapurahan tutkimussuunnitelma on kirjoitettava apurahalomakkeelle ohjeiden mukaan jäsenneltynä.

Ajantasaiset hakuohjeet ladataan tammikuussa 2024 sivulle Apurahat.

__________

Finnish Society of Forest Science will receive grant application from 22 Jan through 16 Feb 2024

Finnish Society of Forest Science promotes forest research in Finland. As a means to reach this goal, the Society awards grants for research, travel that supports research or post-graduate studies, other international activities, language studies, and other purposes that advance forest sciences.

The application for the grants will open on 22 January and close on 16 February 2024 at 16:00. The applications will be submitted using the electronic grant application system (https://metsatieteellinenseura.apurahat.net/login.aspx?lcid=1033). Link to system will be activated at the opening of the application period.

We kindly request you to read carefully the grant instructions on the web site of the Finnish Society of Forest Science. Please, note that the research plan for a research grant application must be written in the application form following the format given in the instructions.

Ukrainian forest scientist affiliated to a Finnish research organisation or pursuing doctoral studies in a Finnish university are encouraged to apply.

Updated application instructions will be uploaded in early January to page Grants.

__________

Metsätieteiden päivän 2023 ”Ilmastonmuutos metsässä” nauhoitteet ovat Seuran verkkosivulla

Tämän vuoden Metsätieteiden päivä järjestettiin 25.10.2023 yleisteemalla ”Ilmastonmuutos metsässä”. Käsittelimme aihetta ilmasto- ja kasvillisuusmallien tuloksia ja hiilinielukeskustelua laajemmin. Kiinnitimme huomiota ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksiin, tulevaisuuden ennustamisen epävarmuustekijöihin, ihmisten ja metsien suhteisiin sekä ilmastonmuutoksen, luontokadon hillinnän ja puuntuotannon synergistisiin ratkaisuihin.

Metsätieteiden päivän aamupäivällä oli perinteisesti kaikille yhteinen kokous, jossa metsällisen ilmastonmuutostutkimuksen parhaat asiantuntijat tarkastelivat luonnon monimuotoisuutta ja metsänhoitoa muuttuvassa ilmastossa, ilmastonmuutoksen vaikutusta metsä- ja ympäristöpolitiikkaan sekä metsäbiotalouden tarjoamien ilmastoratkaisujen rajoja. Aamupäivän yhteiskokouksen puhujat olivat Liisa Kulmala (Ilmatieteen laitos), Saija Huuskonen (LUKE), Jussi Uusivuori (LUKE), Jyri Seppälä (SYKE) ja Antti Asikainen (LUKE).

Iltapäivällä Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalakerhot järjestivät kuusi rinnakkaiskokousta, joissa ilmastonmuutosta käsiteltiin metsätieteiden eri osa-alojen näkökulmasta:

 • Hiilensidonnan ja monimuotoisuuden turvaamisen synergiset ratkaisut Suomen metsissä (Metsäbiologian kerho)
 • Ilmastonmuutos metsässä – taloustieteen näkökulmia (Metsäekonomistiklubi)
 • Toimivat metsänhoitomenetelmät tulevaisuudessa  (Metsänhoitoklubi)
 • Ilmastonmuuttajat metsässä (Metsäsuhdeklubi)
 • Epävarmuuksien sekä luonnonilmiöiden vaihtelun huomiointi ja mallintaminen metsien kehityksen simuloinnissa (Taksaattoriklubi)
 • Ilmastonmuutos haastaa puunhankintaamme (Teknologiklubi)

Yhteiskokouksen kaikki esitykset ja iltatilaisuus nauhoitettiin. Nauhoitteet ovat nyt katsottavissa Metsätieteiden päivän sivulla. Iltapäivän rinnakkaiskokousten esityksistä nauhoitettiin kaikki esitykset, joiden tallentamista puhuja ei kieltänyt. Rinnakkaiskokousten nauhoitteet löytyvät kokouksen omalta sivulta, jolle on linkki Metsätieteiden päivän pääsivulla. Kaikki nauhoitteet ovat esityskohtaisia.

 __________

Recordings of the talks of the Forest Sciences’ Day “Climate change in forest” are on Society’s web site

The traditional Forest Sciences’ Day was organised on 25 October 2023. Our general topic was “Climate change in forests”. We went beyond the climate and vegetation model results and the discussion on forest carbon sinks. We payed attention to the interactions between climate change and biological diversity, to the uncertainties in predicting the future, to the human-forest relationships as well as to the synergistic solutions for mitigating climate change and biodiversity loss while producing timber.

In the morning, we had a plenary session, in which the best Finnish scientists of climate change spoke about the biological diversity and silviculture under the changing climate, effects of climate change on forest and environmental policy and the limits of forest bioeconomy in mitigating climate change. The speakers of the morning plenary session were Liisa Kulmala (Finnish Meteorological Institute), Saija Huuskonen (Natural Resources Institute Finland, LUKE), Jussi Uusivuori (LUKE), Jyri Seppälä (Finnish Environment Institute) and Antti Asikainen (LUKE)

The science clubs of the Finnish Society of Forest Science organised six parallel sessions in the afternoon. In these sessions, climate change was discussed from the viewpoints of several subdisciplines of forest sciences:

 • Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forests (Forest Biology Club)
 • Climate change in forests – economic view points (Forest Economist Club)
 • Silvicultural practices for the future (Silviculture Club)
 • Climate changers in the forest (Human-Forest Relationship Research Club)
 • Effects of naturally varying phenomena and uncertainty on modelling forest development (Forest Mensuration Club)
 • Climate change challenges our wood supply chain (Technology Club)

All plenary talks and most parallel session talks were recorded. The recordings are now available on the web page of the Forest Sciences’ Day.

__________

Tiedeklubi ”Metsäkato Suomessa” 15.11.2023

 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) luotsaamat Tiedeklubit jatkuvat syksyllä 2023 Tiedekahvilassa (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Tiedeklubit kutsuvat tieteenystävät after workeille. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tieklubeissa kuullaan monipuolisia keskusteluja eri tieteenaloilta kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17.00–18.00. Keskustelut äänitetään myös podcasteiksi, jotka julkaistaan klubien jälkeisinä päivinä Tiederadio-kanavalla SoundCloudissa ja Spotifyssa.

Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää marraskuun Tiedeklubin 15.11.2023 teemalla ”Metsäkato Suomessa”.

Metsäkatoa Suomessa on pidetty historian ilmiönä. Kuitenkin Suomen metsäala pienenee edelleen, vuosien mittaan merkittävässä määrin. Mikä aiheuttaa nykyisen metsäkadon Suomessa? Uhkaako metsäkato hiilinielujamme? Mitkä ovat vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle? Millaisia sosiaalisia konflikteja metsäkato ja sen torjuminen aiheuttavat?

Metsäkadon syistä, seurauksista ja torjunnasta keskustelevat professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusprofessori Artti Juutinen Luonnonvarakeskuksesta. Keskustelua juontaa yliopistotutkija Anna Lintunen Helsingin yliopistosta.

__________

Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset

Metsätieteiden päivän iltapäivän päätteeksi jaettiin Suomen Metsätieteellisen Seuran huomionosoitukset. Pronssisen Cajander -ansiomitalin ansiokkaasta toiminnasta metsätieteiden hyväksi saivat tutkimusprofessori Hannu Fritze Luonnonvarakeskuksesta, professori Miina Rautiainen Aalto-yliopistosta ja professori Pasi Puttonen Helsingin yliopistosta. Suomen Metsätieteellisen Seuran mitalin ansiokkaasta työstä Seuran tarkoitusperien ja toiminnan hyväksi sai MMT Timo Saksa.

__________

Honorary medals of the Finnish Society of Forest Science

The scientific recognitions of the Finnish Society of Forest Science were awarded in the afternoon plenary session of the Forest Sciences’ Day. The Bronze Cajander medal for excellent work in forest sciences was awarded to Research Professor Hannu Fritze, Natural Resources Institute Finland, professor Miina Rautiainen, Aalto University and professor Pasi Puttonen, University of Helsinki. The Medal of Finnish Society of Forest Science for excellent work for promoting the aims of the Society was awarded to Dr Timo Saksa.

__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uudet jäsenemme Kati Kiiskin, Antti Leinosen, Lauri Männistön, Bijaya Neupanen, Vesa-Pekka Parkatin, Mikko Niemen, Tanja Oksalan, Nora Schuurmanin, Virpi Stenmanin, Tiina Tonterin ja Pekka Virtasen tervetulleiksi ottamaan aktiivisesti osaa Seuran toimintaan.

We welcome our new members Kati Kiiski, Antti Leinonen, Lauri Männistö, Bijaya Neupane, Vesa-Pekka Parkatti, Mikko Niemi, Tanja Oksala, Nora Schuurman, Virpi Stenman, Tiina Tonteri and Pekka Virtanen to actively participate in the activities of our Society.

__________

Syysterveisin,

Pekka Nygren

Toiminnanjohtaja

Suomen Metsätieteellinen Seura ry

puh. 044 558 1199

pekka.nygren [at] metsatiede.org