Information letter – 2/2020 – Jäsentiedote

Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable information letter as a PDF file.

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter:

 • Kutsu Seuran kevätkokoukseen 4.6.2020 ja etukäteisilmoittautuminen
 • Invitation to the Spring meeting on 4 June 2020 and registration link
 • Metsätieteen päivä 20.10.2020
 • Forest Science Day 20 October 2020
 • Uusia jäseniä / New members

__________

Kutsu Seuran kevätkokoukseen 4.6.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena torstaina 4.6.2020 klo 15 alkaen.

Etukäteisilmoittautuminen

Poikkeuslaki, joka sallii yhdistysten jäsenkokousten pitämisen etäkokouksena COVID-19 pandemian takia vaatii, että kokouksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ilmoittaudu siis viimeistään 28.5.2020 käyttäen tätä linkkiä: https://link.webropolsurveys.com/S/325FEAA681A27DC1

Kaikille määräaikaan mennessä ilmoittautuneille lähetetään Zoom-linkki kalenterikutsuna.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Seuran opinnäytetyöpalkintojen julkistaminen
 9. Seuran myöntämien apurahojen julkistaminen
 10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 30.4.2020

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:

Vuosikertomus 2019

Tilinpäätös 2019

__________

Invitation to the Spring meeting on 7 May 2020

Spring meeting of the Finnish Society of Forest Science has been postponed to Thursday 7 May 2020 at 15:00. The venue will be room 309 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki).

Registration

Finnish law requires that all participants to an on-line members’ meeting of a society must register at latest a week before the meeting. Thus, register at latest on 28 May 2020 using this link: https://link.webropolsurveys.com/S/325FEAA681A27DC1

A Zoom link to the meeting will be sent to all registered participants as a calendar invitation.

Programme

 1. Opening of the meeting
 2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.
 3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.
 4. Acceptance of the programme.
 5. Review of the 2019 closing of the books, annual report, and auditors’ report
 6. Confirmation of the 2019 closing of the books
 7. Decision on discharge from responsibility for the board members and other liables
 8. Presentation of the prizes for doctoral and Master’s theses
 9. Presentation of the grants of the Finnish Society of Forest Science
 10. Closure of the meeting

Helsinki, 30 April 2020

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:

Annual report 2019 (in Finnish with English summary)

Closing of books 2019 (in Finnish)

__________

Metsätieteen päivä 20.10.2020

Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa

Metsätieteen päivä järjestetään tänä vuonna yleisteemalla ”Metsien terveys nyt ja tulevaisuudessa” Kansainvälisen kasvinterveysvuoden osana. Aamupäivän yhteiskokous on tänä vuonna poikkeuksellisesti englanninkielinen. Tieteenalakerhojen järjestämien iltapäivän rinnakkaissessioiden kieli on pääsääntöisesti suomi, mutta myös ruotsin- ja englanninkieliset esitykset ovat tervetulleita. Alla on alustavia ohjelmatietoja. Esityskutsut iltapäivän rinnakkaissessioihin lähetetään piakkoin.

Morning plenary programme

9:00 – 9:05        Opening, Dr Tuija Aronen, Finnish Society of Forest Science

9:05 – 9:15        International Plant Health Year – Role of Forests, Prof. Jarkko Hantula, Natural Resources Institute Finland

9:15 – 10:05       Keynote talk: Synergies, feedbacks and tipping points: Causes and Consequences of an unprecedented forest insect outbreak, Prof. Allan Carroll, University of British Columbia, Canada

10:05 – 10:35     Coffee break

10:35 – 11:05     Forest tree health protection: Challenges and potentials in a Biotechnology era, Prof. Fred Asiegbu, University of Helsinki, Finland

11:05 – 11:35     Forest health in forest management (to be refined later), Development Manager Heli Viiri, UPM Ltd., Finland

11:35 – 12:15     Common Discussion, morning speakers; chair Dr Mikko Peltoniemi, Natural Resources Institute Finland

12:15 – 13:45     Lounas

Lounastauon aikana järjestetään mentorointilounaat tutkijanuran alkuvaiheessa oleville tutkijoille.

13:45 – 16:30     Iltapäivän rinnakkaissessiot

Metsäbiologian kerho: Metsien häiriöt – tuhoja vai luontaisia prosesseja?

Metsäekonomistiklubi: Metsien terveyden yhteiskunnalliset vaikutukset

Metsänhoitoklubi: Metsänhoidolla voidaan vähentää tuhoriskejä

Taksaattoriklubi: Kaukokartoitus ja mallinnus metsien terveydentilan ja uhkien arvioimisessa

Teknologiklubi: Puunkorjuun moninaiset vaikutukset metsien terveyteen

16:45 – n. 20     Iltatilaisuus ja bufetti

__________

Forest Science Day 20 June 2020

Forest Health Today and Tomorrow

Current year’s Forest Science Day will be organised with the general theme “Forest Health Today and Tomorrow”, according to the International Plant Health Year. The language of the morning plenary session will be English. The parallel sessions of the science clubs of the Finnish Society of Forest Science will be mainly in Finnish but presentations in Swedish or English are welcome. The call for papers to the afternoon sessions will be sent soon.

9:00 – 12:15       Morning plenary session – see details above

12:15 – 13:45     Lunch break with mentoring lunches for early-career scientists

13:45 – 16:30     Parallel sessions of the science clubs

Forest Biology Club: Disturbances in Forests – damages or natural processes?

Forest Economy Club: Impact of forest health for the society

Silviculture Club: Silviculture may mitigate damage risks to forests

Forest Mensuration Club: Remote sensing and modelling in the evaluation of forest health and risks

Technology Club: Multiple impacts of timber harvesting on forest health

16:45 – ca. 20    Evening programme and buffet

__________

Uusia jäseniä

Toivotamme uudet jäsenemme Liina Häyrisen, Mikko Kukkosen ja Md Rezaul Karimin tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new members Liina Häyrinen, Mikko Kukkonen and Md Rezaul Karim to participate actively in the activities of our Society.

__________

Kevätterveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja / Executive Manager
Puh / Tel +358 44 558 1199
e-mail: pekka nygren {ät} metsatiede org