Synergistic solutions for enhancing carbon sequestration and safeguarding biodiversity in Finnish forests

Afternoon parallel session of the Forest Biology Club

Forest biodiversity is declining in Finland. Simultaneously, the net amount of carbon sequestration of forests has declined during the last decade. While maintaining timber production, increased ability to sequester and store carbon as well as sustaining biodiversity are required from future forests. Achieving such multi-purpose forest sector demands the development and implementation of new synergistic approaches. These novel approaches are discussed in the afternoon session of the Forest Biology Club.

Programme 13:15 – 16:00

Are you looking for a talk recording in Finnish? Select Finnish as the page language by clicking the flag in the top right corner of this page.

13.15-13.45The perceived trade-off between climate mitigation and biodiversity in boreal forestsBengt-Gunnar Jonsson; Mid Sweden University
13.45-14.05Luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteishyödyt boreaalisissa metsissäHeini Kujala1, Ninni Mikkonen2,3, Risto K. Heikkinen2, Francesco Minunno3, Virpi Junttila2, Annikki Mäkelä3, Niko Leikola2, Raimo Virkkala2, Atte Moilanen1,3; 1Luonnontieteellinen keskusmuseo, 2Suomen ympäristökeskus, 3Helsingin yliopisto
14.05-14.30Ennakoida vai säästää? – Metsätuhoriskejä ennakoivan metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen hillintää painottavan metsänhoidon vaikutus metsien hiilensidontaan, ekosysteemipalveluihin ja monimuotoisuuteen muuttuvassa ilmastossaAnna Repo1, Katharina Albrich1, Juha Aalto2, Ilari Lehtonen2, Aapo Jantunen1, Juha Honkaniemi1; 1Luonnonvarakeskus, 2Ilmatieteen laitos  
14.30-15.00Coffee break 
15.00-15.20Metsänhoitotoimien ja hakkuutason vaikutus metsien hiilensidontaan ja monimuotoisuuteenAnnikki Mäkelä1, Francesco Minunno1, Heini Kujala1, Anna-Kaisa Kosenius1, Risto K. Heikkinen2, Virpi Junttila2, Mikko Peltoniemi3, Martin Forsius2; 1Helsingin yliopisto, 2Suomen ympäristökeskus, 3Luonnonvarakeskus
15.20-15.40Vanhojen metsien hiilensidonta ja sen yhteydet uhanalaisten jäkälien lajirunsauteen  Anu Akujärvi1, Aleksi Nirhamo2, Risto K. Heikkinen1, Juha Pykälä1, Otto Saikkonen3, Timothy Green4, Mikko Peltoniemi5, Aleksi Lehtonen5, Annikki Mäkelä3; 1Suomen ympäristökeskus, 2Itä-Suomen yliopisto,  3Helsingin yliopisto, 4Edinburghin yliopisto, 5Luonnonvarakeskus
15.40-16.00Onnistuuko puuntuotannon, biodiversiteetin ja hiilen maksimointi samassa metsikössä?Markku Larjavaara; Helsingin yliopisto

Session chair:

Niko Kulha

niko . kulha (ät) luke . fi

tel. +358 46 9211 665

Session technical support:

Hannes Pasanen

hannes . pasanen (ät) uef . fi

+358 45 8477992