Biotalous ja Metsäteknologia: maa- ja metsätalous, puuvirrat, elinkeinot, liiketoiminta

Metsäteknologiklubi

Merkittävimmät maamme investointihankkeet ovat erilaisia biojalostamoja, jotka tuottavat sellua, kemikaaleja, energiaa ja biopolttoaineita. Puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi. Metsiimme on investoitu vuosikymmenien aikana miljardeja. Nyt on aika hyödyntää tehdyt investoinnit ja niiden tuotto. Puuvarannon kasvattaminen nykyisestä ei siis ole järkevää. Myös metsien terveydentila edellyttää kasvavia hakkuita. Puunhankintaa kehittämällä voimme toteuttaa unelmamme biotaloudesta, sillä tämän tavoitteen saavuttamisessa ongelma ei ole puun saatavuus vaan esim. puun korjuun teknologiset ratkaisut.

Ohjelma

13.45 – 14.15 Biohiili osana biotaloutta Suomessa ja Euroopassa nyt ja tulevaisuudessa, Esko Mikkonen, Helsingin yliopisto

14.15 – 14.45 Miten turvataan Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden kasvava raaka-aineen saanti? Pekka Vainikka, Metsäkeskus

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 15.45 Eteläpohjalainen biotalous ja metsäteknologia, Risto Lauhanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

15.45 – 16.15 Biotalouden mahdollisuudet ja vaikutukset aluetalouteen ja puunhankintaan ”susirajalla”, Lauri Sikanen, Luonnonvarakeskus

16.15 – 16.45 Biotalouden mahdollisuudet ja vaikutukset aluetalouteen ja puunhankintaan – Case Stora Enso Varkaus, Kalle Kärhä, Stora Enso Oyj Metsä