Finlands Forstvetenskapliga Samfund

Nyheter

  • Eld i skogen-ordlistan klar att kommenteras

    Finlands skogscentral leder ett omfattande arbete för att samla skogsbranschens viktigaste facktermer. Den del av arbetet som nu är klar heter Eld i skogen, och den är öppen för kommentarer i tjänsten utlåtande.fi. Ordlistan innehåller förutom finska också svenska, engelska och ryska termmotsvarigheter. Termdefinitionerna publiceras på finska, svenska och engelska. Ordlistan innehåller definitioner på 140 centrala begrepp kring skogsbränder och hyggesbränning.