Suomen Metsätieteellinen Seura

Suomen Metsätieteellinen Seura on perustettu vuonna 1909 edistämään metsäntutkimusta maassamme.

Seura toimii metsäntutkijoiden ja muiden metsäntutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen.

Tuoreimmat uutiset

 • Apurahan saajat / Grantees 2021

  Suomen Metsätieteellinen Seura myönsi kevätkokouksessa 6.4.2021 viisi tutkimusapurahaa, yhteensä 73 316 €, kolme matka-apurahaa, yhteensä 3 895 € sekä 1 000 € apurahan Metlan historiateoksen digitointiin ja avoimeen julkaisemiseen.
 • Suomen Metsätieteellisen Seuran opinnäytetyöpalkinnot Jiri Pyörälälle, Kaisa Rissaselle ja Hanna Joroselle

  Suomen Metsätieteellisen Seuran jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkintoja erinomaisista edellisen vuoden aikana hyväksytyistä metsätieteen tohtorin väitöskirjoista ja pro gradu -töistä. Tänä vuonna väitöskirjapalkinnon saivat MMT Jiri Pyörälä työstään ”Assessing wood properties in standing timber with laser scanning” ja MMT Kaisa Rissanen työstään ”Scots pine resin and BVOC emissions in relation to tree water dynamics”. Pro gradu -palkinnon sai MMM Hanna Joronen työstään ”Taivutusmurtolujuuteen ja kimmokertoimeen vaikuttavat tekijät hieskoivulla nuorpuussa ja aikuispuussa sekä niiden mallintaminen lineaarisella sekamallilla”.
 • Jäsentiedote – 1/2021 – Information Letter

  Uudessa kaksikielisessä jäsentiedotteessa on mm. kutsu Seuran kevätkokoukseen 6.4.2021 sekä uutinen Metsätieteen päivän hyväksymisestä Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmistoon ja uuden Metsäsuhdeklubin perustamisesta Seuran yhteyteen.
 • Kutsu kevätkokoukseen 6.4.2021

  Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään etäkokouksena tiistaina 6.4.2021 klo 15 alkaen. Etäkokous lähetetään Suomen Metsätieteellisen Seuran toimistosta, Viikinkaari 6, Helsinki. Etäyhteyttä varten kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 31.3.2021 kutsusivulta löytyvän linkin kautta. Ohjelmassa on sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi Seuran opinnäytetyöpalkintojen ja apurahojen julkistaminen.
 • Taksaattoriklubin vuosikokous ja kevätseminaari järjestetään 24.3.2021

  Taksaattoriklubin vuosikokous ja viime vuonna peruttu kevätseminaari teemalla 'Tulevaisuuden taksaattorin työsarat' järjestetään webinaarina. Tervetuloa mukaan!
 • Avoin data metsäntutkimuksessa – hyödyt, ongelmat ja tulevaisuus

  Yhä useammat eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, mukaan lukien Suomen Akatemia, vaativat rahoituksellaan tehdyn tutkimuksen datan avaamista. Miksi datan pitäisi olla avoin? Mitä hyötyjä ja haittoja tutkimusaineistojen avaamisesta voi olla? Suomen Metsätieteellinen Seura järjesti webinaariin metsädatan avaamisesta 10.12.2020. Tilaisuuden nauhoitteet mm. datan avaajien ja avoimen datan käyttäjien kokemuksista sekä datan avaamisen käytännöistä löytyvät nyt webinaarin sivulta.